Đã làm kế toán thì phải cho giám đốc xơi mới mua oto nhanh đc nha

Đã làm kế toán thì phải cho giám đốc xơi mới mua oto nhanh đc nha