Đang chơi game mà người yêu cứ vào phá

Đang chơi game mà người yêu cứ vào phá, làm sao đây ae tất nhiên là phạt ba phát vào lồn rồi.