Em xinh lại còn nhún giỏi xứng đáng ngày 3 nháy

Em xinh lại còn nhún giỏi xứng đáng ngày 3 nháy