Hàng Xóm Mới

Có em hàng xóm mới gạ em nó đi nhà nghỉ mà em nó đi luôn, lần đầu quay em , nên em còn hơi ngại.