Nhiều ae tìm quá nên post luôn nè, Nét như sony nhá