Thấy bảo em này đang hot à lên luôn cho ae khỏi hóng