VN mua hàng quần áo quen e nhân viên rồi thịt luôn