Cuối tuần đang chạy Kpi nên vừa phịch vừa phải alo cho khách