MB váy xanh lên Stream: phải sục liên tục thì không bị tắt nứng